NOTE: This game can only be played in the Czech language.

MRAZ je krátká textová adventura, o starém vědci, snažícím se uniknout před jistou zkázou. V tom mu brání hlad a pronikavý mráz, kvůli kterým postupně šílí.

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

MRAZ 1.0 (Inkle source included) 25 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.